Enter your keyword

Update Covid-19

Niet-dringende medische hulp werd terug toegelaten, u kan telefonisch een afspraak maken.

Kan ik het ziekenhuis zonder meer betreden?
Neen, als u een afspraak heeft bij de oogarts voor raadpleging of een chirurgische ingreep in het AZ Monica ziekenhuis dient u zich verplicht vanaf 48 uur  voor de afspraak te registreren via

https://toegang.monica.be/

Als u de vragen op het online formulier beantwoordt, ontvangt u een digitale toegangspas voor het ziekenhuis. Ook een eventuele begeleider dient zich te registreren.
Als u op één van de vragen “ja” antwoordt, neem dan telefonisch contact met ons op. De toegang tot het ziekenhuis kan u geweigerd worden.

Zijn er voorzorgsmaatregelen waarmee ik rekening moet houden?
Ja. We vragen volgende richtlijnen goed te lezen voor u naar uw afspraak voor raadpleging of chirurgische ingreep komt.

Heeft u symptomen van Covid-19?
Als u een van volgende Covid-19 symptomen heeft, dient u uw afspraak telefonisch te annuleren: hoest, grieperig gevoel, koorts, kortademigheid, niezen, neusloop, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, recent contact met een bewezen Covid-19 patiënt of als u in een instelling verblijft met een vermoeden of bewezen Covid-19 uitbraak.

Komt u uit een rode zone?
Bij terugkomst uit een rode zone mag u pas een consultatie of ingreep plannen na een negatieve coronatest en quarantaine. (de meest recente maatregelen kan je hier terugvinden: https://diplomatie.belgium.be/nl)

Mag ik een begeleider meebrengen?
Als u een afspraak heeft voor een chirurgische ingreep en het is echt niet mogelijk om alleen te komen dan mag u één begeleider meebrengen.
Als u op raadpleging komt, kom dan alleen. Als dat niet mogelijk is, breng dan ten hoogste één begeleider mee. Kinderen mogen door één volwassene begeleid worden.

Is een mondmasker verplicht?
Zowel u als uw eventuele begeleider dragen verplicht een mondmasker.
Draag uw eigen mondmasker. Kinderen tot en met 12 jaar zijn niet verplicht een mondmasker te dragen.

Waar meld ik me aan?
Patiënten voor een chirurgische ingreep nemen plaats op de stoelen net voor de ingang van de Oogkliniek (route 82). U wordt daar opgehaald door een van onze medewerkers.
Patiënten voor raadpleging melden zich aan de balie van de Oogkliniek of de praktijk.
Om de wachtzaal niet te overbelasten vragen we “just in time” aanwezig te zijn.
Wij vragen uitdrukkelijk om elektronisch te betalen. U kan met Bancontact of met Payconiq betalen in al onze campussen.

Voor een afspraak in één van onze praktijken buiten het ziekenhuis, is de digitale registratie niet nodig, maar wel gelden alle andere hierboven beschreven voorzorgsmaatregelen.
Draag bij voorkeur uw bril en niet uw contactlenzen. Breng wel de gegevens van uw contactlenzen mee.

We kijken uit naar uw bezoek!

Het Oogkliniek-team

jci_label

AZ Monica behaalt JCI-kwaliteitsnorm

Het Algemeen Ziekenhuis Monica met een campus in Antwerpen – centrum en een campus in Deurne waar ook onze Oogkliniek gevestigd is,  krijgt de internationaal erkende JCI – accreditering. De accreditatie zet elke patiënt centraal omdat ze patiëntveiligheid en zorgkwaliteit garandeert tijdens elke stap van het zorgproces.

Tijdens de week van 24 tot 28 april 2017 kreeg AZ Monica een JCI-team van auditoren op bezoek die controleerden in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden. De auditoren stelden een positief rapport op dat bevestigt dat AZ Monica aan de JCI-eisen voldoet. Het gaat in totaal over 1248 meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Deze hadden niet alleen betrekking op de zorg zelf maar ook op infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne en dergelijke meer.
Wat betekent dit voor de patiënt?
Het behalen van het JCI-label bevestigt objectief dat AZ Monica kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg aanbiedt. Hierbij worden uniforme zorgprocessen en procedures gehanteerd die zijn afgestemd tussen de verschillende diensten. Het gaat om een groot aantal aandachtspunten zoals een dubbele identificatiecheck voor een behandeling, voor het toedienen van medicatie en voor het geven van een dieet. Er is extra aandacht voor onder andere een veilige zorgomgeving, veilige chirurgie en handhygiëne. JCI controleert ook de manier waarop patiënt en familie worden geïnformeerd over de zorg, de behandeling en revalidatie of thuiszorg. Tijdens de audit wordt nagegaan of er op een gestructureerde manier samengewerkt wordt om fouten en bijna fouten op te lossen en te voorkomen. De zorgprocessen worden continu verbeterd op basis van de noden van de patiënt.
De JCI-accreditatie geldt voor alle diensten binnen AZ Monica op beide campussen, alsook onze polikliniek in Antwerpen – linkeroever. Voor de ruim 1500 medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten. Auteur: Lieve Dierickx

Hierbij willen wij u alvast meer informatie geven over uw bezoek aan en de werking van de oogkliniek. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers steeds bereid om uw vragen te beantwoorden.
oogkliniekteam2011

De oogkliniek is werkzaam op verschillende locaties. In de hoofdcampus Oogkliniek Campus Ziekenhuis te Deurne worden voornamelijk de hoog technologische onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die zware apparatuur vergen (laser, scanners etc…). Vanzelfsprekend vinden hier ook gewone raadplegingen plaats. Onze hoofdcampus bevindt zich in het AZ Monica campus Deurne.

Onze verschillende campussen kan je terugvinden in Antwerpen, Deurne Noord, Deurne Zuid, Merksem, Schoten en Wijnegem. Hier kan je terecht voor routinecontroles, brilvoorschriften, chauffeursonderzoeken, enz. Alle adres- en telefoongegevens kan hier terugvinden.

Elke patiënt met een dringend probleem kan dagelijks, na telefonisch contact bij ons terecht. Ofwel tijdens de kantooruren in één van onze campussen, ofwel ’s avonds via de dienst spoedgevallen van AZ Monica ziekenhuis campus Deurne.

Tot Ziens!
Het oogkliniek Team.

Spoedraadpleging

Spoedgevallen kunnen na telefonisch contact steeds dezelfde dag geholpen worden. Neem hiervoor contact op met uw oogarts. Buiten de raadplegingsuren kunnen patiënten voor spoedgevallen beroep doen op de spoedgevallendienst van het AZ Monica campus Deurne (voorheen O.L.V. Middelares).

Tel: 03 320 57 01