Enter your keyword

Update vrijdag 20 maart 2020 – voorzorgsmaatregelen COVID – 19 (coronavirus)

Omwille van de maatregelen in het kader van Corona kunnen we enkel dringende oogproblemen behandelen.

Tijdens kantooruren neemt u contact met de Oogkliniek op het nummer 03/320.50.20.
Buiten de kantooruren kan u terecht op de dienst spoed van het AZ Monica op het nummer 03/320.57.01.

Indien u dringend (verlenging van) medicatie, aanvragen voor medicatie of brilvoorschrift nodig hebt kan u ook telefonisch bij ons terecht. Dit enkel tijdens de kantooruren.

Hebt u nog een afspraak of ingreep gepland voor 4 april dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen, dit uiterlijk 1 dag voor uw afspraak of opname.

Wij kijken er naar uit u over enkele weken terug te kunnen helpen voor elk oogprobleem.

Verzorg jezelf en je naasten.

Het Oogkliniek Team

jci_label

AZ Monica behaalt JCI-kwaliteitsnorm

Het Algemeen Ziekenhuis Monica met een campus in Antwerpen – centrum en een campus in Deurne waar ook onze Oogkliniek gevestigd is,  krijgt de internationaal erkende JCI – accreditering. De accreditatie zet elke patiënt centraal omdat ze patiëntveiligheid en zorgkwaliteit garandeert tijdens elke stap van het zorgproces.

Tijdens de week van 24 tot 28 april 2017 kreeg AZ Monica een JCI-team van auditoren op bezoek die controleerden in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden. De auditoren stelden een positief rapport op dat bevestigt dat AZ Monica aan de JCI-eisen voldoet. Het gaat in totaal over 1248 meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Deze hadden niet alleen betrekking op de zorg zelf maar ook op infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne en dergelijke meer.
Wat betekent dit voor de patiënt?
Het behalen van het JCI-label bevestigt objectief dat AZ Monica kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg aanbiedt. Hierbij worden uniforme zorgprocessen en procedures gehanteerd die zijn afgestemd tussen de verschillende diensten. Het gaat om een groot aantal aandachtspunten zoals een dubbele identificatiecheck voor een behandeling, voor het toedienen van medicatie en voor het geven van een dieet. Er is extra aandacht voor onder andere een veilige zorgomgeving, veilige chirurgie en handhygiëne. JCI controleert ook de manier waarop patiënt en familie worden geïnformeerd over de zorg, de behandeling en revalidatie of thuiszorg. Tijdens de audit wordt nagegaan of er op een gestructureerde manier samengewerkt wordt om fouten en bijna fouten op te lossen en te voorkomen. De zorgprocessen worden continu verbeterd op basis van de noden van de patiënt.
De JCI-accreditatie geldt voor alle diensten binnen AZ Monica op beide campussen, alsook onze polikliniek in Antwerpen – linkeroever. Voor de ruim 1500 medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten. Auteur: Lieve Dierickx

Hierbij willen wij u alvast meer informatie geven over uw bezoek aan en de werking van de oogkliniek. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers steeds bereid om uw vragen te beantwoorden.
oogkliniekteam2011

De oogkliniek is werkzaam op verschillende locaties. In de hoofdcampus Oogkliniek Campus Ziekenhuis te Deurne worden voornamelijk de hoog technologische onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die zware apparatuur vergen (laser, scanners etc…). Vanzelfsprekend vinden hier ook gewone raadplegingen plaats. Onze hoofdcampus bevindt zich in het AZ Monica campus Deurne.

Onze verschillende campussen kan je terugvinden in Antwerpen, Deurne Noord, Deurne Zuid, Merksem, Schoten en Wijnegem. Hier kan je terecht voor routinecontroles, brilvoorschriften, chauffeursonderzoeken, enz. Alle adres- en telefoongegevens kan hier terugvinden.

Elke patiënt met een dringend probleem kan dagelijks, na telefonisch contact bij ons terecht. Ofwel tijdens de kantooruren in één van onze campussen, ofwel ’s avonds via de dienst spoedgevallen van AZ Monica ziekenhuis campus Deurne.

Tot Ziens!
Het oogkliniek Team.

Spoedraadpleging

Spoedgevallen kunnen na telefonisch contact steeds dezelfde dag geholpen worden. Neem hiervoor contact op met uw oogarts. Buiten de raadplegingsuren kunnen patiënten voor spoedgevallen beroep doen op de spoedgevallendienst van het AZ Monica campus Deurne (voorheen O.L.V. Middelares).

Tel: 03 320 57 01