Enter your keyword

Cataractheelkunde

Een vertroebeling van de ooglens

Waaruit bestaat een ‘klassieke’ staar-operatie?

De ingreep wordt in een zorgvuldig steriel gehouden operatiekwartier uitgevoerd onder een operatiemicroscoop. De verdoving is meestal plaatselijk, soms algemeen. Volledig pijnloos wordt een kleine opening gemaakt in het oog, waarna de lensinhoud van het lenszakje gescheiden wordt. De lensinhoud wordt vervolgens in de meeste gevallen door ultrasone trillingen verbrijzeld en door afzuigen verwijderd.
Een kunstlens wordt vervolgens in het lenszakje geplaatst, waarna de oorspronkelijk gemaakte opening al dan niet met een draadje gesloten wordt.

Enkele voorbeelden van implanteerbare lenzen:

Acri-lyc47S
Acri-lyc44LC
Acri-lyc53N
Acri-lisa
Acri-lisa Toric
Acrysof
Medicontour_0

Verwikkelingen tijdens de ingreep
zijn zelden (< 4%) en niet altijd te voorzien. Soms kan hierdoor geen kunstlens geplaatst worden in het lenszakje ( bv. door een scheurtje of het loskomen van dit zakje).

Normale evolutie na de operatie
Het verloop na de operatie is zoals tijdens de operatie zo goed als pijnloos. Gedurende korte tijd wordt het oog beschermd en dienen zware krachtinspanningen vermeden te worden. Er dienen regelmatig oogdruppels toegediend te worden en een controlebezoek bij de oogarts daags en enkele dagen na de ingreep zijn noodzaak. Hevige pijn is steeds een dringende reden om uw oogarts te raadplegen. Bij iedere onduidelijkheid of twijfel over de nabehandeling neemt u steeds contact op met uw oogarts. De gezichtsscherpte zal in de regel enkele dagen na de ingreep reeds beter zijn. Dit vereist meestal een veranderen van de bestaande brilcorrectie.

Waaruit bestaat een staar-operatie door middel van Femto Laser?

Femto Laser Lensvervanging FLACS (Femto Laser Cataract Surgery) is een nieuwe technologie waarbij een cataractoperatie met de laser wordt uitgevoerd. De Femto Laser wordt reeds enkele jaren gebruikt bij refractieve behandelingen van het hoornvlies om bij- en verziendheid te behandelen.

De Femto Laser werkt met infrarood laserenergie. Aan een extreem hoge snelheid (1 puls per femtoseconde of 1 quadriljoenste van een seconde) worden kleine ruimtes gemaakt in het weefsel dat wordt behandeld. Deze nauwkeurige laserpulsen splitsen elke femtoseconde materiaal op moleculair niveau zonder warmte te ontwikkelen of de omliggende weefsels te raken. Zo worden eerst de insneden in het hoornvlies gemaakt, al dan niet met een correctie van astigmatisme (krommingsafwijkingen van het hoornvlies)

Daarna wordt het voorste lenskapsel uiterst precies en gecentreerd opengemaakt waarna de laser de lens in kleine fragmentjes snijdt. Na de laserprocedure worden de lensresten uitgespoeld en een lensimplant door de kleine opening van de cornea op zijn plaats gebracht.

Voordelen van de Femto Laser Phako:

• De laser werkt in het oog zonder een opening te maken, waardoor er dus veel minder kans op infectie is

• Aangezien het toestel met een nauwkeurigheid werkt van 5 micron kunnen de insneden en de lensverbrijzeling veel preciezer gemaakt worden

• Het oog wordt tijdens de ingreep gevolgd met een live OCT-beeld: een Optical Coherence Tomography echograaf visualiseert tijdens de ingreep wat de laser aan het doen is en kan zo desgewenst door de chirurg bijgepast worden.

De behandeling gebeurt onder druppelverdoving en vindt plaats in de operatiezaal van de oogkliniek (AZ Monica, Deurne) Strikt steriele omstandigheden maken deze ingreep veilig waardoor de kans op infecties aanzienlijk verkleint.

Helaas bestaat nog geen RIZIV vergoeding voor deze dure apparatuur. Uw behandelend oogarts zal u een prijsraming bezorgen voor de ingreep.

Verwikkelingen tijdens of na de operatie
zijn uitzonderlijk van zeer ernstige aard: hiermede bedoelen we dat de beoogde verbetering van gezichtsscherpte niet bekomen wordt, of dat er postoperatief een verminderde gezichtsscherpte wordt bekomen (in zeer uitzonderlijke gevallen, di < 1/1000, zelfs een volledig verlies van het oog).

Hierna volgt een opsomming van de voornaamste ernstige risico’s van een cataract-operatie: infecties , netvliesloslating, oedeem van het centrale netvlies, vertroebeling van het hoornvlies, bloeding in het vaatvlies van het oog, verbranding van het hoornvlies door de energie van het ultrasone-apparaat of verbranding van het netvlies door de belichting van de microscoop, oogdrukstijging. Uiteraard is deze lijst niet beperkend en worden een aantal nog zeldzamer voorkomende verwikkelingen niet vernoemd (u kan hierover steeds meer uitleg vragen aan uw oogarts).

Risico’s van niet behandelen
Staar is een langzaam progressieve aandoening. Het is vanzelfsprekend dat in de moderne samenleving een verminderde gezichtsscherpte een aantal risico’s inhoudt. Denken we in eerste instantie maar aan de risico’s op straat en in het verkeer. Wanneer de lijst van ernstige complicaties overlopen wordt is het tevens zo dat bepaalde complicaties uitgelokt kunnen worden door het langdurig uitstellen van de cataract-ingreep. Door hogere energievereisten en het langduriger worden van de ingreep vergroot de kans op verwikkelingen.

Verdere nacontroles
Doorgaans is één maand na de ingreep een laatste controle aangewezen, waarbij de benodigde brilcorrecties aangepast worden en de nabehandeling met oogdruppels kan stopgezet worden. Nadien is een halfjaarlijkse tot jaarlijkse nacontrole aangewezen. De nieuw geplaatste lens kan in principe levenslang functioneren. Zij is evenwel geplaatst in het oude lenszakje. Dit zakje kan na verloop van tijd vertroebelen en aanleiding geven tot een verminderde gezichtsscherpte. Deze vertroebeling van het lenskapsel wordt behandeld met een YAG-laser op de consultatie.