Enter your keyword

Glaucoom

Evoluerend verlies van zenuwvezels van de oogzenuw

Wat is chronisch open hoek glaucoom?
Het is een aandoening, die, meestal boven de leeftijd van 40 jaar, een geleidelijk maar steeds verder evoluerend verlies van zenuwvezels van de oogzenuw veroorzaakt. Door dit verlies treedt er een aanvankelijk meestal onopgemerkt zichtsverlies op in dat gedeelte van ons zicht, dat zich rondom het voorwerp of de persoon bevindt, die onze aandacht trekt of waar we bewust naar kijken. De oogarts kan dit verlies evalueren aan de hand van een toenemende uitholling en verbleking van de oogzenuw door de patiënt te onderwerpen aan testen, die onder andere het perifere zicht (gezichtsveld) onderzoeken.
In vergevorderde stadia kan het zicht globaal verminderen en zelfs naar blindheid evolueren. Wetenschappelijk zijn er nog discussiepunten over de juiste oorzaak van de aandoening, maar in 90% van de gevallen is een verhoogde oogdruk (21 mmHg of meer) een van de grote oorzaken van het probleem. In 10% van de gevallen ligt de oogdruk binnen de normale grootteorde van 12 tot 20 mmHg. Enkel een oogarts is bekwaam om, rekening houdend met de resultaten van de andere oogheelkundige onderzoeken (graad van de uitholling van de papil, gezichtsvelden) te evalueren of een bepaalde oogdruk schadelijk is.

Behandeling van chronisch open hoek glaucoom
Verworven verlies van het zicht ten gevolge van glaucoom is definitief! Een vroegtijdige opsporing is derhalve uiterst belangrijk. In een eerste instantie worden meestal geneesmiddelen onder de vorm van oogdruppels toegediend, zelden geneesmiddelen ter inname. Het gebruik is dagelijks en zonder onderbreking. Indien deze behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan in sommige gevallen een laserbehandeling uitgevoerd worden om de poriën van de afvoerkanaaltjes meer doorgankelijk te maken. Indien ook deze behandeling ontoereikend blijkt, kan een heelkundige ingreep aangewezen zijn.

Meer info vind je hier

Waaruit bestaat een operatie voor chronisch open hoek glaucoom?
Glaucoomchirurgie