Enter your keyword

Glaucoomchirurgie

Chronisch open hoek glaucoom

Waaruit bestaat een operatie voor chronisch open hoek glaucoom?
De standaardingreep is de trabeculectomie. De ingreep wordt in een zorgvuldig steriel gehouden operatiekwartier uitgevoerd onder een operatiemicroscoop. De verdoving is meestal plaatselijk, soms algemeen en is volledig pijnloos. Er wordt een kleine fistel gemaakt door wegname van een diep gelegen laagje van de oogbolwand tot in de voorste oogkamer. Terzelfdertijd wordt een kleine opening gemaakt in het regenboogvlies. Het weggenomen dieper gelegen laagje van de oogbolwand wordt bedekt door het oppervlakkig gelegen laagje en door het bindvlies. Deze standaardingreep geeft het meest uitgesproken drukverlagend effect.

Een ander type ingreep is de diepe sclerectomie, waarbij geen fistel of open verbinding gemaakt wordt tussen buiten- en binnenkant van het oog. Men neemt hier eveneens een dieper gelegen laagje van de oogbolwand weg, evenwel zonder een fistel te creëren. Een flinterdun laagje van de oogbolwand onder het weggenomen laagje blijft de ooginhoud bedekken. Het vocht sijpelt hier doorheen naar een ruimte, die bedekt wordt door een oppervlakkige laag van de oogbolwand, zoals bij de fistuliserende trabeculectomie. Het oogdrukverlagend effect is dan ook iets geringer.

Verwikkelingen tijdens of na de ingreep
zijn zeldzaam maar niet onbestaande. Hoe meer uitgesproken het drukdalend effect van de ingreep, hoe hoger de kans op verwikkelingen. Elke mmHg drukdaling heeft zijn prijs. Onder de ernstige onmiddellijke verwikkelingen vermelden we een plotse permanente blindheid, wat zich in 5% van de vergevorderde glaucoompatiënten voordoet. De frequentie is veel lager bij niet-gevorderde glaucoompatiënten. Andere ernstige zichtsbedreigende verwikkelingen zijn: infectie (< 0.1%), ernstige bloeding in de oogbol (2%), bloeding van het vaatvlies (0.2%), te hoge oogdruk t.g.v. oogvocht dat zich achteraan in het oog opstapelt (maligne glaucoom), te hevige filtratie van de fistel met te lage oogdruk tot gevolg. Laattijdige verwikkelingen zijn verdere toename van de glaucoomschade (15%) al dan niet door een onvoldoende filtrerend effect, lensvertroebeling, infectie, te lage oogdruk t.g.v. een te sterke filtratie, waardoor de gezichtsscherpte tijdelijk, langdurig of blijvend kan verminderen.

Normale evolutie na de operatie
Het verloop na de operatie is zoals tijdens de operatie zo goed als pijnloos. Gedurende een tijd dienen zware krachtinspanningen vermeden te worden. Na de ingreep wordt het oog afgedekt. Er dienen regelmatig pupilverwijdende, ontstekingswerende en antibiotische oogdruppels en / of zalf toegediend te worden. Regelmatige controles bij de oogarts, aanvankelijk om de 2 à 3 dagen is noodzaak. Hevige pijn is steeds een dringende reden om uw oogarts te raadplegen. Bij iedere onduidelijkheid of twijfel over de nabehandeling neemt u steeds contact op met uw oogarts. Door deze behandeling en door de aanvankelijk sterke drukdaling en aanwezigheid van wat bloed en onstekingscellen in de voorkamer is de gezichtsscherpte in de regel de eerste weken na de ingreep vaak minder goed dan voor de ingreep. Bij een klassieke trabeculectomie worden tot oogdrukwaarden rond de 12 mmHg bereikt, bij een diepe sclerectomie tot 15 mmHg. Bij het bijkomend toedienen van cytostatica zal de bekomen oogdruk nog iets lager liggen.

Risico’s van niet behandelen
Het is duidelijk dat een onvoldoende behandelde vorm van open hoek glaucoom kan leiden tot permanent zichtsverlies, zelfs tot blindheid. Het moet ook duidelijk gesteld worden dat glaucoomchirurgie tot doel heeft het zicht te bewaren en / of de evolutie van het zichtsverlies af te remmen. Het zal nooit de gezichtsscherpte verbeteren.

Verdere nacontroles
In de onmiddellijk post-operatieve periode zijn ze zeer frequent. Nadien beperken ze zich tot oogdrukcontroles, uitsluiting van laattijdige cataractvorming en toezicht op de filtratiebleb.