Enter your keyword

Kinderoogheelkunde en strabisme

Afwijking van de oogstand herstellen

Algemene informatie over oogspierchirurgie
– Een strabisme-operatie heeft tot doel de afwijking van de oogstand te herstellen of te verbeteren.
– De operatie wordt meestal voorafgegaan door een behandeling met occlusie en/of een bril om de gezichtsscherpte te optimaliseren.
– De operatie gebeurt meestal onder algemene anesthesie en de hospitalisatieduur is afhankelijk van de omstandigheden.
– De chirurg opereert aan de spieren (aan de buitenzijde) van één of beide ogen om de stand zo recht mogelijk te krijgen. De spieren worden ofwel verkort om ze te versterken of naar achter geplaatst om ze te verzwakken en omgezet om hun werking te veranderen.
– De ingreep kan vanaf de leeftijd van acht maanden plaatsvinden.
– In uitzonderlijke gevallen kan men een hele lage dosis botulinum toxine in een spier inspuiten om -zonder risico voor de gezondheid- een tijdelijke verlamming van die spier te veroorzaken; het toxine kan in plaats van de ingreep of in combinatie met een operatie gebruikt worden.
– De chirurgie gebeurt op één of meerdere oogspieren van één of beide ogen; dit is afhankelijk van het pre-operatief onderzoek en van de bevindingen van de chirurg gedurende de operatie. Soms is het noodzakelijk om het plan van de operatie tijdens de ingreep te wijzigen.

Na de operatie
– In de uren na de ingreep kan de patiënt misselijk zijn en hoofdpijn hebben
– Lokale hinder of pijn op de plaats van de ingreep en een licht verminderd zicht en/of dubbel zien kunnen enkele dagen aanhouden.
– De eerste dagen na de ingreep zijn de oogleden gezwollen en de ogen rood en tranerig; in de meeste gevallen volstaat een lokale behandeling (druppels & zalf).
– Volledige genezing vergt enkele weken.

Oogspierchirurgie bij patiënten met nystagmus
– De operatie heeft tot doel de abnormale positie van het hoofd en/of de intensiteit van de nystagmus te verbeteren. Deze verkeerde positie van hoofd en hals ‘torticollis’ genaamd, tracht de ogen te richten op die richting waar de nystagmus het minst storend is.
– Het doel van de operatie is de blik te verplaatsen naar de plaats van de minste nystagmus en een normale positie van het hoofd te verkrijgen.
– De ingreep gebeurt op de oogspieren precies zoals bij strabisme-chirurgie.
– De nystagmus kan verminderen maar verdwijnt nooit volledig en kan in de maanden of jaren na de ingreep terugkeren.
– Nystagmus kan met scheelzien voorkomen; het gaat om een ingewikkelde aandoening waarbij de behandeling de gezichtsscherpte kan verbeteren maar vaak zijn er verscheidene ingrepen nodig om tot een bevredigend resultaat te komen.

Oogspierchirurgie bij volwassenen
Hoewel bij volwassenen dezelfde regels als bij kinderen van toepassing zijn, moeten enkele bijzonderheden beklemtoond worden.
– De ingreep kan soms onder lokale verdoving gebeuren.
– In bepaalde ingewikkelde gevallen kunnen -na enkele uren of dagen- onder lokale verdoving één of meerdere hechtingen aangepast worden.
– Dubbelzien treedt bij volwassenen vaker op den bij kinderen. Indien dit aanhoudt, is een bijkomende behandeling noodzakelijk.

Complicaties
Er bestaat geen heelkunde zonder risico. Bij operaties voor scheelzien zijn risico’s relatief laag. Mogelijk complicaties bij oogspier-chirurgie:
– Dikke littekens of cystes van het oogbindvlies kunnen een bijkomende behandeling noodzakelijk maken indien ze niet verdwijnen.
– Zoals bij elke vorm van heelkunde zijn lokale infectie, bloeding of allergie mogelijk.
– Een losgekomen oogspier is een uitzonderlijke maar een onvoorspelbare complicatie. Dit kan een bijkomende heelkundige ingreep noodzakelijk maken.
– De hechtingen, nodig om de oogspier opnieuw aan de oogbol te bevestigen, kunnen -uitzonderlijk- iets te diep aangebracht worden of zelfs een perforatie veroorzaken. Deze situatie vereist een controle van de binnenzijde van het oog en -zo nodig- een bijkomende behandeling.

Resultaat
– Het doel van een strabisme-operatie is de ogen recht te zetten.
– Diverse heelkundige ingrepen kunnen noodzakelijk zijn om een aanvaardbare oogstand te bereiken. Uw oogarts kan u onmogelijk het volledig succes van de ingreep garanderen.
– De positie van de ogen kan in de volgende maanden of jaren wijzigen; controles zijn tot zelfs verscheidene jaren na de ingreep noodzakelijk.
– De heelkunde beperkt zicht tot het wijzigen van de positie van de ogen. Door een operatie kan men de gezichtsvermindering, die men ‘amblyopie’ (lui oog) noemt, niet genezen.